Birebir Eğitim Koçluğu - Eyüp Açı Eğitim Kurumları - Eyüp, Yeşilpınar, Çırçır, İmar Blokları, Gaziosmanpaşa,

Birebir Eğitim Koçluğu

Eyüp Açıda Birebir Eğitim Koçluğu Nasıl Yapılmaktadır?

Eyüp Açı da uzman öğretmenlerce her öğrenciye ücretsiz eğitim koçluğu desteği verilir. Hem 8.sınıfta LGS ‘ye hazırlanan öğrencilerimize hem de diğer ara sınıflar için haftada 1 ders sabit eğitim koçluğu dersi yapılmaktadır. Ayrıca öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimizle ve velilerimizle birebir görüşmeler yapılarak, öğrencilerimize ve velilerimize rehberlik yapılmaktadır. 

Eğitim Koçluğu Nedir?

Eğitim koçluğu öğrencilerin kendilerini tanımaları ve kişisel stratejilerini belirleyebilmeleri için profesyonel destek sağlayan danışmanlık hizmetidir. Kötü öğrenci yoktur, sadece öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. Hepimiz içimizde büyük bir potansiyel ile doğarız. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturur.

Eğitim koçluğu çerçevesinde;

Sınavlara hazırlanan öğrencilere hedeflerine ulaşmalarının yollarını gösteriyoruz. Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini ve kendilerini yönetmeyi öğrenmelerini sağlıyoruz. Ne yapılması gerektiğini değil, en pratik yönleriyle nasıl yapılması gerektiğini gösteriyoruz. Bilgi vermekten çok yetenek kazandırıyoruz. Hayatımızın her alanında gerekli olan bilgileri kişisel başarı ve mutluluk için kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Dersler ve hobiler arasında denge kurabilmeyi öğretiyoruz. Öğrencilerin sınırlayıcı düşünce kalıpları yerine olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmelerini sağlıyoruz. Eyüp Açı da eğitim koçluğu çalışmaları birebir ya da grup halinde yapılmaktadır.

Eğitim koçluğu ile öğrenciler;

  • İstedikleri hedefe daha kolay ulaşırlar.
  • Ağır ders çalışma yükünden ve temposunun baskısından kurtulurlar. 
  • Ders çalışma isteklerinde kalıcı bir değişim elde ederler.
  • Tüm derslere yönelik özel öğrenme tekniklerine sahip olurlar.
  • Dinlenmek ve eğlenmek için daha geniş zaman bulurlar.
  • Öğrenme – Dikkat ve Muhakeme gibi alanlarda gelişim sağlarlar.
  • Okuma ve anlama hızlarını 3, 4, 5 kat artırırlar.
  • Çabuk unutma ve sık sık tekrar etme ihtiyacını ortadan kaldırırlar.
  • İnanılmaz bir özgüven ve rahatlığa kavuşurlar.
  • Gelecek planlanmasında etkili karar vermenizi becerisi elde ederler.